Boek De Nooduitgang (door Gerben Bergsma)

Verminderen en voorkomen van probleemgedrag in de langdurige zorg

Probleemgedrag is in toenemende mate een probleem in de langdurige zorg. Zorgvragen worden steeds complexer en vragen om een specifieke en soms 
specialistische aanpak.


Bestel het boek

Over het boek

De Nooduitgang is een praktisch boek wat inzicht geeft in de patronen en mechanismen waar je als hulpverlenend team in terecht komt als je te maken krijgt met probleemgedrag. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij wat probleemgedrag veroorzaakt, wat het in stand houdt en hoe we het samen kunnen verminderen.

De lezer leert dat antwoorden vrijwel altijd al in het team liggen. Wat ons te doen staat is de de antwoorden identificeren (herkennen), de oplossing laten accepteren (aannemen) en dan laten generaliseren (overbrengen).
En dat is, zoals we allemaal weten, al moeilijk genoeg. De Nooduitgang is bij uitstek een uiterst hoopvol boek, waarin de barre werkelijkheid van ernstig aanhoudend lijden behandeld wordt, vanuit een optimistisch perspectief:

  • Het optreden van probleemgedrag is onacceptabel.
  • Het optreden van probleemgedrag is verklaarbaar.
  • 
Het probleemgedrag is dus ook veranderbaar.

Over de auteur

Gerben Bersma

Gerben Bergsma (1972) is verpleegkundige. Hij studeerde af aan de opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ en houdt zich sinds 1992 bezig met het verminderen van lijden en het daaruit voorkomend problematisch gedrag. Gerben werkt als trainer en C.C.E. consulent en helpt multidisciplinaire teams goed samen te werken en zo problematisch gedrag te voorkomen of te verminderen.